۴ آذر ۹۸ - میدان انقلاب تهران
حضور کارکنان شرکت توسعه در راهپیمایی حمایت از امنیت و ولایت


گفتگوی آنلاین
هیچ اپراتوری در حال حاضر آنلاین نمی باشد
لطفا پیغام خود را گذاشته تا در اسرع وقت به آن رسیدگی و در صورت لزوم با شما تماس گرفته خواهد شد