برگزاری کلاس آموزشی روانشناسی ارتباطات برای پرسنل انتظامات مجموعه های ورزشی
یک دوره کلاس آموزشی روانشناسی ارتباطات برای پرسنل انتظامات مجموعه های ورزشی به اتمام رسید


گفتگوی آنلاین
هیچ اپراتوری در حال حاضر آنلاین نمی باشد
لطفا پیغام خود را گذاشته تا در اسرع وقت به آن رسیدگی و در صورت لزوم با شما تماس گرفته خواهد شد