پخش شاخه گل به همراه پذیرایی با شیرینی و شربت در مبادی ورودی مجموعه
در روز میلاد با سعادت منجی عالم بشریت با اهدای یک شاخه گل به اعضای مجموعه خوش آمدگویی شد


گفتگوی آنلاین
هیچ اپراتوری در حال حاضر آنلاین نمی باشد
لطفا پیغام خود را گذاشته تا در اسرع وقت به آن رسیدگی و در صورت لزوم با شما تماس گرفته خواهد شد