هشتم بهمن ماه مراسم معارفه فتحی سرپرست جدیدمجموعه فرهنگی ورزشی انقلاب

معارفه سرپرست جدید مجموعه فرهنگی ورزشی انقلاب با حضور جمعی از مدیران و معاونین شرکت توسعه و مجموعه فرهنگی ورزشی انقلاب


گفتگوی آنلاین
هیچ اپراتوری در حال حاضر آنلاین نمی باشد
لطفا پیغام خود را گذاشته تا در اسرع وقت به آن رسیدگی و در صورت لزوم با شما تماس گرفته خواهد شد