بازدید مهندس کریمی در ایام نوروز از روند انجام کار پروژه ابتدای جاده تندرستی
امروز چهارم فروردین ماه مهندس کریمی به همراه فتحی مدیر مجموعه از پروژه در دست اقدام ابتدای جاده تندرستی بازدید به عمل آورد


گفتگوی آنلاین
هیچ اپراتوری در حال حاضر آنلاین نمی باشد
لطفا پیغام خود را گذاشته تا در اسرع وقت به آن رسیدگی و در صورت لزوم با شما تماس گرفته خواهد شد