کلاسهای تابستانی در مجموعه ورزشی انقلاب
برگزاری مرتب و با نظم تیم برگزار کننده کلاسها و حضور مسئولین مجموعه و همياران حراست در كنترل نظم و امنيت كلاسهاي تابستاني


گفتگوی آنلاین
هیچ اپراتوری در حال حاضر آنلاین نمی باشد
لطفا پیغام خود را گذاشته تا در اسرع وقت به آن رسیدگی و در صورت لزوم با شما تماس گرفته خواهد شد