نشست صمیمی معاونین و مدیران مجموعه فرهنگی ورزشی انقلاب با سرپرست جدید مجموعه
در نشستی صمیمی معاونین ، مدیران و مسئولین مجموعه فرهنگی ورزشی انقلاب به حضور سرپرست جدید مجموعه معرفی شدند


گفتگوی آنلاین
هیچ اپراتوری در حال حاضر آنلاین نمی باشد
لطفا پیغام خود را گذاشته تا در اسرع وقت به آن رسیدگی و در صورت لزوم با شما تماس گرفته خواهد شد