بازدید مدیرمجموعه فرهنگی ورزشی انقلاب از فضاهای سبز مجموعه
امروز شنبه ششم اردیبهشت ماه به یمن حلول ماه مبارک رمضان مدیر مجموعه اقدام به کاشت نهال در فضای سبز مجموعه نمود


گفتگوی آنلاین
هیچ اپراتوری در حال حاضر آنلاین نمی باشد
لطفا پیغام خود را گذاشته تا در اسرع وقت به آن رسیدگی و در صورت لزوم با شما تماس گرفته خواهد شد