بازدید محمد لاله مدیر مجموعه از تمامی اماکن و فضاهای مجموعه
محمد لاله مدیر مجموعه به همراه معاونین از تمامی اماکن مجموعه ورزشی بازدید نمود


گفتگوی آنلاین
هیچ اپراتوری در حال حاضر آنلاین نمی باشد
لطفا پیغام خود را گذاشته تا در اسرع وقت به آن رسیدگی و در صورت لزوم با شما تماس گرفته خواهد شد