معارفه معاون فنی مهندسی مجموعه آقای فروهش فر
مراسم معارفه معاون جدید فنی مهندسی و تشکر و قدردانی از کمالی معاون اسبق فنی مهندسی مجموعه فرهنگی ورزشی انقلاب


گفتگوی آنلاین
هیچ اپراتوری در حال حاضر آنلاین نمی باشد
لطفا پیغام خود را گذاشته تا در اسرع وقت به آن رسیدگی و در صورت لزوم با شما تماس گرفته خواهد شد