حضور کابلی مدیر مجموعه فرهنگی ورزشی انقلاب در نمایشگاه تجهیزات ورزشی
کابلی به همراه کمالی معاون فنی و مهندسی و نیز دیگر مسئولین مجموعه فرهنگی ورزشی انقلاب با حضور در نمایشگاه تجهیزات ورزشی و غرفه وزارت ورزش و جوانان از تجهیزات ورزشی بازدید نمود.


گفتگوی آنلاین
هیچ اپراتوری در حال حاضر آنلاین نمی باشد
لطفا پیغام خود را گذاشته تا در اسرع وقت به آن رسیدگی و در صورت لزوم با شما تماس گرفته خواهد شد