مجموعه فرهنگی ورزشی انقلاب
تعرفه عضویت سال 1401
مبلغ قابل پرداخت (ریال)شرحردیف
عضویت جدید000 300 13حق عضویت یک ساله1
تمدید عضویت000 300 13تمدید عضویت یک ساله 2
000 310 9طرح تکریم بالای 65 سال3
.بلیط یکبار ورود مهمان ، افراد ایرانی4
000 320 5خانواده درجه یک معظم شهدا ،شخص ( جانبازان ، آزادگان ، ایثارگران)
(با معرفی نامه رسمی بنیاد)
متقاضیان محترم جهت ثبت نام اولیه و ارائه مدارک مربوطه حضورا به پذیرش مجموعه مراجعه فرمایند.
5
000 270صدور کارت عضویت6
000 270المثنی7
000 470 51گلف افراد ايراني بدون خريد بليط8
خرید000 860بلیط گلف افراد ایرانی ( اعضاء )9
خرید 000 750 6بلیط گلف افراد خارجی 10
000 240صدور کارت خانوادگی ( داشتن حق عضویت برای تمامی افراد الزامیست)11
000 915 30عضویت افراد خارجی 12
000 920 208عضویت گلف افراد خارجی بدون خرید بلیط 13
000 372بلیط یکبار ورود میهمان ، افراد خارجی 14
گفتگوی آنلاین
هیچ اپراتوری در حال حاضر آنلاین نمی باشد
لطفا پیغام خود را گذاشته تا در اسرع وقت به آن رسیدگی و در صورت لزوم با شما تماس گرفته خواهد شد