مجموعه فرهنگی ورزشی انقلاب
تعرفه عضویت سال 1397
مبلغ قابل پرداخت (ریال)شرحردیف
عضویت جدید000 880 7حق عضویت سالیانه 1
تمدید عضویت000 880 7تمدید عضویت2
000 520 5- طرح تکریم بالای 65 سال3
000 200 3خانواده درجه یک معظم شهدا ،شخص ( جانبازان ، آزادگان ، ایثارگران)
(با معرفی نامه رسمی بنیاد )
4
خرید000 150بلیط یکبار ورود مهمان ، افراد ایرانی5
000 160صدور کارت عضویت6
000 140صدور کارت خانوادگی 7
000 160المثنی8
خرید000 650بلیط گلف افراد ایرانی ( مهمان ) 9
000 500 30گلف افراد ايراني بدون خريد بليط10
خرید000 510بلیط گلف افراد ایرانی ( اعضاء )11
000 500 2بلیط گلف افراد خارجی ( اعضا ) 12
خرید 000 040 4بلیط گلف افراد خارجی ( مهمان ) 13
000 325 18عضویت افراد خارجی 14
000 800 123عضویت گلف افراد خارجی بدون خرید بلیط 15
000 220بلیط یکبار ورود میهمان ، افراد خارجی 16
گفتگوی آنلاین
هیچ اپراتوری در حال حاضر آنلاین نمی باشد
لطفا پیغام خود را گذاشته تا در اسرع وقت به آن رسیدگی و در صورت لزوم با شما تماس گرفته خواهد شد