مزایده و مناقصه
مزایده
مناقصه
سرمایه گذاری
وضعیت مزایده:
نوع مزایده:
مزایده - جاری
تاریخ ثبت: 1397/07/18
موضوع: بهره برداري از يكباب تالار رستوران بانضمام ساير امكانات واقع در مجموعه ورزشي انقلاب
محل اجرا: استان تهران- شهرستان تهران
آخرين مهلت ارائه و تحویل پيشنهاد:
1397/08/05
تاریخ خرید و دريافت اسناد:
از: 1397/07/21 الی 1397/07/24
مزایده - جاری
تاریخ ثبت: 1397/07/17
موضوع: بهره برداري از يكباب كانكس تاكسي سرويس واقع در مجموعه ورزشي انقلاب
محل اجرا: استان تهران- شهرستان تهران - مجموعه ورزشی انقلاب
آخرين مهلت ارائه و تحویل پيشنهاد:
1397/08/05
تاریخ خرید و دريافت اسناد:
از: 1397/07/18 الی 1397/07/23
مزایده - جاری
تاریخ ثبت: 1397/07/11
موضوع: بهره برداری از بوفه واقع در درب غرب مجموعه ورزشي انقلاب/تجدید
محل اجرا: استان تهران- شهرستان تهران - مجموعه ورزشی انقلاب
آخرين مهلت ارائه و تحویل پيشنهاد:
1397/07/28
تاریخ خرید و دريافت اسناد:
از: 1397/07/14 الی 1397/07/17
تجدید
مزایده - جاری
تاریخ ثبت: 1397/07/04
موضوع: بهره برداري از سالن همايش بانضمام يكباب سالن پذيرايي در مجاورت آن واقع در مجموعه ورزشي انقلاب/تجدید
محل اجرا: استان تهران- شهرستان تهران - مجموعه ورزشی انقلاب
آخرين مهلت ارائه و تحویل پيشنهاد:
1397/07/21
تاریخ خرید و دريافت اسناد:
از: 1397/07/07 الی 1397/07/10
مزایده - جاری
تاریخ ثبت: 1397/07/02
موضوع: بهره برداري از استخر چهارفصل بانوان بانضمام ساير متعلقات آن درمجموعه ورزشی انقلاب
محل اجرا: استان تهران- شهرستان تهران
آخرين مهلت ارائه و تحویل پيشنهاد:
1397/07/21
تاریخ خرید و دريافت اسناد:
از: 1397/07/03 الی 1397/07/10
مزایده - جاری
تاریخ ثبت: 1397/07/02
موضوع: بهره برداری ازفضايي جهت كارواش واقع در پاركينگ غربي مجموعه ورزشي انقلاب
محل اجرا: استان تهران- شهرستان تهران
آخرين مهلت ارائه و تحویل پيشنهاد:
1397/07/21
تاریخ خرید و دريافت اسناد:
از: 1397/07/03 الی 1397/07/10
مزایده - جاری
تاریخ ثبت: 1397/06/20
موضوع: بهره برداري از يكباب زمين چمن طبيعي فوتبال واقع در مجموعه ورزشي انقلاب بهمراه تبليغات داخلي
محل اجرا: استان تهران- شهرستان تهران
آخرين مهلت ارائه و تحویل پيشنهاد:
1397/07/11
تاریخ خرید و دريافت اسناد:
از: 1397/06/21 الی 1397/06/31
مزایده - جاری
تاریخ ثبت: 1397/06/20
موضوع: بهره برداري از سالن هاي اسكواش واقع در مجموعه ورزشي انقلاب بانضمام ساير امكانات و تاسيسات جانبي بهمراه تبليغات داخلي آن
محل اجرا: استان تهران- شهرستان تهران
آخرين مهلت ارائه و تحویل پيشنهاد:
1397/07/11
تاریخ خرید و دريافت اسناد:
از: 1397/06/21 الی 1397/06/31
مزایده - جاری
تاریخ ثبت: 1397/06/20
موضوع: بهره برداري از فروشگاه محصولات ورزشي و كالاهاي جانبي مرتبط با آن واقع در ضلع شرقي جاده تندرستي مجموعه ورزشي انقلاب بهمراه تبليغات داخلي آن
محل اجرا: استان تهران- شهرستان تهران
آخرين مهلت ارائه و تحویل پيشنهاد:
1397/07/11
تاریخ خرید و دريافت اسناد:
از: 1397/06/21 الی 1397/06/31
تجدید
مزایده - جاری
تاریخ ثبت: 1397/06/17
موضوع: بهره برداری از بوفه واقع در درب غرب مجموعه ورزشي انقلاب
محل اجرا: استان تهران- شهرستان تهران
آخرين مهلت ارائه و تحویل پيشنهاد:
1397/07/07
تاریخ خرید و دريافت اسناد:
از: 1397/06/19 الی 1397/06/26
تجدید
مزایده - جاری
تاریخ ثبت: 1397/06/13
موضوع: بهره برداري از سالن همايش بانضمام يكباب سالن پذيرايي در مجاورت آن واقع در مجموعه ورزشي انقلاب
محل اجرا: استان تهران- شهرستان تهران
آخرين مهلت ارائه و تحویل پيشنهاد:
1397/06/31
تاریخ خرید و دريافت اسناد:
از: 1397/06/14 الی 1397/06/19
تجدید
مزایده - جاری
تاریخ ثبت: 1397/05/24
موضوع: بهره برداري از فضايي جهت فروشگاه و نمايشگاه هنرهاي سنتي و تزئيني واقع در مجموعه ورزشي انقلاب
محل اجرا: استان تهران- شهرستان تهران
آخرين مهلت ارائه و تحویل پيشنهاد:
1397/06/10
تاریخ خرید و دريافت اسناد:
از: 1397/05/27 الی 1397/05/30
گفتگوی آنلاین
هیچ اپراتوری در حال حاضر آنلاین نمی باشد
لطفا پیغام خود را گذاشته تا در اسرع وقت به آن رسیدگی و در صورت لزوم با شما تماس گرفته خواهد شد